Евлампия Анастасова Евлампия Анастасова Потребител

Майчинство на пенсионерБъдеща майка, която в момента е пенсионерка по болест, ще има ли право на майчинство впоследсвие възнаграждение за отглеждане на малко дете? Какво възнаграждение би получавала и от какви суми ще се сформира нейното възнаграждение ако и се полага?Отговори

 • Здравейте,
  Доходът за периода от 12, а при бременност и раждане - от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, включва:

  - дохода, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест
  - За дните през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
  - минималната месечна работна заплата – когато лицето е било в неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, или не е било осигурено за общо заболяване и майчинство, ползвало е отпуск за отглеждане на малко дете или е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор по който република България е страна.

  В конкретния случай за пенсионера по болест се внасят здравни вноски но не и за фонд общо заболяване и майчинство.
  В този случай лицето ще има право на отпуск но няма да има право на обезщетение за бременност, раждане и майчинство. Впоследствие лицето ще има право на отпуск за отглеждане на малко дете, както и обезщетение за него.

  Припомняме, че от 01.01.2007 г. размера на обезщетението се изчислява от НОИ.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->