Лидия Велева Лидия Велева Потребител

Прекъсване на дейност на фирма със служителка в майчинствоЗдравейте!
ЕООД с дейност търговия затвори обекта поради затруднение, но има майка с разрешен отпуск до 410 ден. Собственикът работи по трудов договор. Подава се ОКД5 за прекъсване, тъй като дружеството няма да се ликвидира, но какво става с майката? Може ли да се продължи подаването на Д1 и Д6 и тя да си получава обещетението от НОИ до изтичане на разрешения отпуск, за което собственикът е съгласен? Има ли правно основание за това? Може ли този отпуск да се прекрати и на какво основание?Отговори

 • Здравейте,

  Дори и фирмата да спре дейност, ако има служител, който е в майчинство, то периодично трябва да се подават болнични листове в НОИ, заедно със съответните формуляри за временна нетрудоспособност и майчинство. Освен това дружеството е длъжно ежемесечно да подава осигурителни декларации в НАП.
  Правно основание за прекратяване на трудовото правоотношение няма. Имате право да прекратите трудовия договор само при закриване на предприятието. Важно е да се отбележи, че това е обявяване на ликвидация на предприятието, а не спиране на дейността за известно време и е необходимо предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

  За справка: чл. 328 ал. 1 т. 1; чл. 333, ал. 1, т.1 от КТ

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->