Павлина Ницова Павлина Ницова Потребител

Обезщетение по чл. 222, ал. 3Здравейте,
Може ли работодател да реши да плати повече БРЗ като обезщетение по чл. 222, ал. 3 - по-точно, ако служител е работил 5 години, работодателят да му изплати не 2 брутни заплата, а 6?Отговори

  • Здравейте,

    При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 3 от КТ, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

    След като работникът не е работил при същия работодател, през последните 10 години от трудовия си стаж, а 5 години, няма право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението съгласно чл. 222 ал. 3 от КТ, което може да бъде изплатено е за срок от 2 месеца, всяко друго допълнително обезщетение след посочения срок няма да бъде съгласно чл. 222 ал. 3 от КТ.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->