ВЕНЕЛИН ЙОРГОВ ВЕНЕЛИН ЙОРГОВ служител

Съкращение по чл.328, ал.1, т.2 след изтичане на срока по чл.326, ал.2Здравейте,
При съкращаване по чл.328, ал.1, т.2, право на какъв вид обезщетение, за какъв период и на какъв процент от сумата на която съм бил осигуряван имам право?

Имам около 19г. стаж без прекъсване. Другият ми въпрос е свързан с предизвестието, което ми беше връчено на 06,01,2017г. и което по закон трябва да изтече на 06,02,2017г., но успоредно с него ме пуснаха и в платен годишен отпуск (за да не ми го плащат), който пък приключва на 20.02.2017г.Трябва ли след изтичане на предизвестието и прекратяване на договора разликата в днните да ми се изплати или има и други варианти на действие от страна на работодателя? На какви други обезщетения от страна на работодателя имам право по моя казус?Отговори

 • Здравейте !

  По време на предизвестие работодателят има право да ви пусне в платен годишен отпуск, като това не удължава срока на предизвестието. Ако трудовия ви договор бъде прекратен на 06.02.2017 г. и имате неизползвани дни платен годишен отпуск работодателят трябва да ви ги изплати като обезщетение, съгласно чл.224, ал.1 от Кодекса на труда.

  На основание чл.222, ал.1 от Кодекса на труда при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, имате право на обезщетение от работодателя за оставане без работа. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 1 месец.

  Имате право на обезщетение за безработица от Бюрото по труда като време в зависимост от вашия трудов стаж и като обезщетение в зависимост от размера на сумите, върху които сте били осигурявани. По новите правила влезли в сила от 01.01.2017 г. при 19 години трудов стаж ще имате право на 12 месеца обезщетение за безработица.

  Анелия Петрова
 • Благодаря за компетентния и изчерпателен отговор.Бъдете здрава и успех.
 • Като продължение на моя въпрос,бих желал да попитам обезщетението за този период на какъв% от сумата на която съм бил осигуряван ще бъде.Благодаря.
 • Здравейте !

  Съгласно чл. 54б, ал.1 КСО дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2017 г. този размер е 7,20 лв.

  Анелия Петрова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->