Stefka Vasileva Stefka Vasileva Потребител

Осчетоводяване на ремонт по щетаЗдравейте,
Имам фактура за извършен ремонт по щета на автомобил за 2682,90 лв. + 536,56 лв. ДДС. Обща стойност на фактурата - 3219,48 лв. Застрахователят плаща 1974,49 лв. Как да го осчетоводя?Отговори

 • Здравейте,

  при отчитането на подобен вид приходи е важно кои счетоводни стандарти прилагате - МСС или НСФОМСП.

  Общата логика, която трябва да следваме е принципът на съпоставимост на приходи и разходи.
  Това означава, че ремонтът по фактурата следва да бъде осчетоводена като разход за външни услуги:

  Дт Разходи за външни услуги (602)
  Дт ДДС по покупки (4531)
  Кт Доставчици

  *Забележка: Не сте посочили вида на автомобила, но в повечето случаи ЗДДС не разрешава ползването на данъчен кредит по всички разходи за експлоатация (горивно- смазочни материали,ремонти, ГТП и др.), свързани с лек автомобил (4+1).

  Изплатената сума от застрахователя се явява приход за дружеството.
  - Ако се прилагат МСС, то тогава това е друг приход, който следва да бъде оповестен в Отчета за всеобхватния доход. Необходимите статии, които трябва да вземете са:
  Дт Разчети със застрахователи (495)
  Кт Други приходи (709) - по съответна аналитичност
  -------------------
  Дт РСЛ (503)/ Каса в лв. (501)
  Кт Разчети със застрахователи (495)

  - Ако прилагате НСФОМСП, съгласно СС 8, § 4.1 и 4.2, буква ''в'' - тези приходи са извънредни и се оповестяват допълнително в приложението на финансовия отчет.
  Статиите за осчетоводяване са същите, като заменяте сметка "Други приходи'' (709) със сметка "Извънредни приходи" (791)

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->