Ваня Петкова Ваня Петкова Потребител

Осчетоводяване на финансиране от бюрото по трудаЗдравейте,
Как следва да се отразяват получените суми по договор с бюрото по труда? Разходите за заплати и осигуровки ги осчетоводявам по сметки от гр. 604 и 605. Цялата сума, която получа от бюрото по труда осчетоводявам 503/705 - по този начин имам и приход и разход, но в различни месеци, в случая към края на годината имам начислени разходи, но прихода ще го получа през 2017.

Как следва да се отрази коректно този приход? Според мен той трябва да се отрази за 2016, защото разходите за заплати и осигуровки са си осчетоводени текущо за 2016? Още не зная, дали следва сумите от бюрото по труда, които получаваме, следва ли да се отразяват в ГДД за 2016г. Дали трябва да се преобразува финансовият резултат не ми е ясно?Отговори

 • Осчетоводяванията ви са правилни, като при получаване на средствата използвате сметката за приходи от финансиране, а при начисление на заплати и осигуровки използвате сметките за разходи за заплати и разходи за осигуровки. С получените приходи не се преобразува годишния финансов резултат.

  Анелия Петрова
 • Здравейте,
  благодаря за отговора,
  ако правилно съм разбрала към края на годината трябва да начисля неполучените приходи от Бюрото по труда по сметка приходи за бъдещи периоди на сметка приходи за финансиране 752/705 , но в този случай сметка 752 ми остава със дебитно салдо ,
  правилно ли разсъждавам? Тази сума би трябвало да се отрази в пасива на баланса?

  Благодаря предварително
 • Здравейте !

  Не е правилно прихода от финансиране на работните заплати от м.12.2016 г. да го осчетоводявате през Декември 2016 г., защото действително не сте го получили. Когато действително получите парите от Бюрото по труда през 2017 г., тогава трябва да отчетете текущ приход.

  През Декември 2016 г. бихте могли да вземете счетоводната операция:
  Д-т Разчет / К-т Приходи за бъдещи периоди 752.
  Сметка 752 ще остане с Кредитно салдо в края на годината.

  При получаването на парите през 2017 г. бихте могли да вземете счетоводната операция:
  Д-т Банка 503 / К-т Разчети
  Д-т Приходи за бъдещи периоди 752 / К-т Приходи от финансиране 705.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->