Татяна  Маринова Татяна Маринова служител

Трудов договор до заемане на длъжност с конкурсКак да се тълкува следното назначение, отразено в трудовият ми договор така:

ЧЛ.3 Срокът на действие на договора е за определено време, считано от 02.11.2016г, на която дата служителят следва да се яви на работа, докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс.

Аз работя вече 1 година и три месеца, а конкурс все още не е имало. До кога ще работя така? Дайте ми малко повече разяснения за това, как съм назначена и какво следва оттук нататък.Отговори

  • Здравейте,

    Доколкото разбираме вашият трудов договор е сключен съгласно чл. 68. ал. 1 т. 4 от КТ. В кодекса на труда не е упоменат максимален срок на този вид трудов договор. Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя. С правилника за вътрешния трудов ред и правилника за работна заплата или отделна заповед, работодателя трябва да упомене кои длъжности се заемат с конкурс и каква е процедурата на този конкурс. Там трябва да е упомената срока за провеждане на конкурса и условията за участието в него. Може да изискате допълнителна информация от работодателя си точно по тези точки.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->