Venelna Naidenova Venelna Naidenova учител

Прекъсване на майчинствоЗдравейте,
От 2011г. работя като възпитател в СОУ"Христо Ботев", като съм назначена по чл.68, ал.1, т.1. Трудовият ми договор се удължава с допълнително споразумение. Последното споразумение продължава трудовият ми договор от 30.06.2015г до 30.06.2016г. Междувременно аз излизам в отпуск по майчинство от 11.07.2015г.

Имам ли право да прекъсна ползването на отпуск по чл.164 при положение, че трудовият ми договор е със срок до 30.06.2016г и да се върна на работа? Имам ли право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето до 30.06.2016 г.?Отговори

 • Здравейте Г-жо Найденова,

  Прекъсване ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по КТ е Ваше субективно право и то не зависи от волята на работодателя. Ако работничка/служителка желае да прекъсне ползването на този вид отпуск, или не желае да го ползва, работодателят няма право да откаже. Кодексът на труда не предвижда изрична форма, но лицето може да прекъсне ползването на посочения отпуск със заявление до работодателя.
  Общото правило е, че отпускът на работника/служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните по трудовото правоотношение, изразено писмено.

  В случаите, когато не се ползва отпуск или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

  За времето през което сте в отпуск по майчинство имате право на 20 работни дни платен отпуск за всяка една календарна година. Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск ще получите когато бъде прекратено трудовото Ви правоотношение.

  За справка: чл. 164, ал. 1 от КТ; чл. 164, ал. 5 от КТ; чл.224 ал.1 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->