Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

Командировка в чужбинаЗдравейте,

Във връзка с промените в Кодекса на труда от 01.01.2017, намира ли отражение при шофьорите на ТИР-ове при командироване в държава от ЕС, или се продължава с досегашния вариант от минимум 27 евро при единична езда?Отговори

 • Здравейте,

  От 9-ти март 2017 г. има ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. То е от значение при командироване на международни шофьори в страните-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство.

  Основното в становището на МТСП е, че по отношение на международния транспорт, новите условия за командироване по чл.121 а от КТ, се прилагат при:

  1 Каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009;
  2 Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава членка;
  3 Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка.

  В останалите случаи, както и когато командироването или изпращането е в държава извън ЕС, разпоредбите на чл. 121а КТ не се прилагат. Тоава командироването се извършва по общия ред на чл. 121от КТ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

  По отношение на въпроса за изчисляването на възнаграждението на шофьор, преминаващ през няколко държави, извън посочените случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 KT и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България.

  Моля, имайте предивд, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->