Васил Петров Васил Петров Потребител

Тълкуване на чл.118 от КТЗдравейте,
Ако работодателят ми е плащал заплата 1000лв. през цялата 2015г., но Декември месец 2015г. ми увеличава заплатата на 2000лв. едностранно, но само за месец Декември. След това цялата 2016г. ми плаща отново 1000лв.

Увеличението за месец Декември е записано във ведомоста за заплати като основно възнаграждение, а не като допълнително. Редно ли е от правна гледна точка да смятам, че е изпълнена ал.3 от чл.118 от КТ (Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя), и след това като ми намалява парите на 1000лв., може ли да се приеме, че той нарушава КТ, защото за намаляване на заплата се иска моето писмано сгласие, което не се е случило?

Ако е така, мога ли да претендирам и по съдебен път да получа обезщетение за месеците от 2016г., в които ми плащано само 1000лв?Отговори

 • Здравейте,

  Намаляването на размера на основното трудово възнаграждение на работника фактически е промяна на условията по трудовия договор, която може да се извърши единствено чрез подписано взаимно писмено споразумение между страните по договора. Това е т.нар. забрана за едностранна промяна на условията по трудовия договор. Изключение от това правило има само, когато посоката на промяна на размера на трудовото възнаграждение е в увеличение. Тогава разбираемо не се изисква писмено съгласие от страна на работника или служителя.
  В заключение ще обобщим, че за да намали трудовите възнаграждения на своите работници, работодателя трябва да сключи с всеки един от тях поотделно допълнително споразумение , в противен случай намалението ще е незаконно. Може да потърсите правата си по съдебен ред.

  За справка: чл. 119 от КТ, чл.120 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->