Десислава Начева Десислава Начева Потребител

ДДС при доставка на стока в европейския съюз на фирма регистрирана в трета странаЗдравейте,
Ние сме фирма, регистрирана по ДДС в България. Продаваме стока, която ще доставяме в Италия, до нашият купувач, който държи да издадем фактура на фирма регистрирана в Дубай. Как трябва да процедираме в този случай? Каква фактура трябва да издадем?Отговори

 • Здравейте,

  От изложената фактическа обстановка става ясно, че продавате стоки на дубайско дружество, които ще транспортирате до територията на държава членка на ЕС.
  Приемам, че дубайската фирма не регистриран за целите на ДДС в Италия.
  За да е налице вътреобщностна доставка (ВОД), която е облагаема с нулева ставка на ДДС, е необходимо да има възмездна доставка на стоки между две лица в различни държави членки на ЕС и стоката да се транспортира от България към друга държава членка. Съгласно ЗДДС задължително изискване е получателят да е регистриран по ДДС в друга държава членка на ЕС. Във Вашия случай е налице липса на регистрация по ДДС на фирмата купувач - получател на стоките. Съгласно ЗДДС и практиката в България се начислява 20% ДДС (такава е и практиката на НАП при проверки и ревизии, ако не е била издадена фактура с 20% ДДС от българската фирма продавач регистрирана за ДДС цели в България).
  Длъжен съм да отбележа, че в това отношение българският ЗДДС не съответства на европейската директива свързана с общата система на данъка върху добавената стойност. Съгласно директивата, за да е налице ВОД, при подобна продажба, не е задължително купувачът да е регистриран за целите на ЗДДС в другата държава членка. Достатъчно е купувачът да е данъчнозадължено лице т.е. да извършва независима икономическа дейност на територията на тази държава членка. Също така е налице практика на СЕС и ВАС, която потвърждава прилагането на 0% ДДС при продажба на стоки към нерегистрирано за целите на ДДС данъчнозадължено лице в друга държава членка. Т.е във Вашия случай, за да може да се позовете на директивата и съдебната практика, ще е от значение и с каква цел дубайското дружество закупува стоките и желае те да се доставят на територията на Италия.

  За справка:
  чл. 7, ал. 1 от ЗДДС
  чл. 138 от Директива 2006/112/ЕО

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • Здравейте, а как стои въпросът с Интрастат декларирането на подобна сделка ? И може ли фактурата да остане с 20%, когато получателят на стоките ще ги преработва, но не знаем къде ще бъде реазлизирана крайната продукция?

  Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->