Виктория Ставрева Виктория Ставрева счетоводител

Обезщетение по чл.224 от КТЗдравейте!
Задължително ли е работодателят да изплаща обезщетенията по чл. 224 от КТ изрично и само по банков път, при положение, че изплаща трудовите възнаграждения в брой? Ако това е така, бихте ли ми цитирали нормативен акт, в който е упоменато и важи ли за всички видове обезщетения по КТ?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно действащото законодателство и по- специално в чл. 39 на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното общественоосигуряване (НПОПДОО) се казва, че "паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки съгласно данните от документите по чл. 14, ал. 1 в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 - 11." В ал.1 на цитираната наредба са изброени обезщетенията, които се изплащат от държавния бюджет, като обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, изчислен по редна на чл. 177 от КТ, не е изброено в цитираната част от наредбата.
  В кодекса на труда (КТ) се казва, че се забранява компенсирането на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение, т.е. това обезщетение се изплаща от работодателя при прекратяване на трудовото отношение, независимо от основанието за прекратяването на трудовото правоотношение; то не се изплаща от НОИ, което според мен означава, че не сте задължени да преведете сумата задължително по банкова сметка на служителя.
  За справка:
  > Кодекс на труда: чл. 177, чл. 178 и чл. 224
  >НПОПДОО: чл. 1 и чл. 39

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте. След като обичайният начин на изплащане на възнаграждения и обезщетения по КТ във Вашата фирма е кеш, не виждам защо това да става по банков път?! Има ли изрично искане от страна на лицето за такова?!

  kazimirc4
 • Здравейте!
  Не, изрично искане няма от страна на лицето. Навярно е политика на фирмата, а именно изплащането на този тип обезщетения да става единствено по банков път. Тъй като не успях да намеря нормативен акт, в който задължават работодателя да го прави и вземайки предвид Вашият отговор стигам до извода, че фирмата сама е приела това като вътрешно правило.
  Благодаря за вниманието!
 • Здравейте,
  В момента съм с предизвестие и ми казват, че трябва да си взема отпуската.
  Задължен ли съм да си я взема и ако откажа, могат ли след това да не ми платят обещетението?
 • Здравейте г-н Симеонов. Ваше право е да ползвате или не платен годишен отпуск. Впрочем, колко дни Ви предлага Вашия работодател -целия размер или пропорционално на отработеното до момента време? Можете да откажете това на работодателя-той не може да Ви принуди законово! Трудовото законодателство позволява по време на презизвестие да се ползва отпуск. Това намалява размера на трудовия стаж в случая. Ако платения отпуск не е ползван, работодателят е длъжен да ви изплати полагащото се обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ. При отказ -работа е на Инспекцията по труда или съда.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->