Задай въпрос тук
Виктория Ставрева Виктория Ставрева счетоводител

Обезщетение по чл. 224 от КТЗдравейте!

Имам следния въпрос и ще се радвам на отговор от Ваша страна: задължително ли е работодателят да изплаща обезщетенията по чл. 224 от КТ изрично и само по банков път, при положение, че изплаща трудовите възнаграждения в брой? Ако това е така бихте ли ми цитирали нормативен акт, в който е упоменато и важи ли за всички видове обезщетения по КТ?

Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  съгласно действащото законодателство и по- специално в чл. 39 на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното общественоосигуряване (НПОПДОО) се казва, че "паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки съгласно данните от документите по чл. 14, ал. 1 в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 - 11." В ал.1 на цитираната наредба са изброени обезщетенията, които се изплащат от държавния бюджет, като обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, изчислен по редна на чл. 177 от КТ, не е изброено в цитираната част от наредбата.
  В кодекса на труда (КТ) се казва, че се забранява компенсирането на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение, т.е. това обезщетение се изплаща от работодателя при прекратяване на трудовото отношение, независимо от основанието за прекратяването на трудовото правоотношение; то не се изплаща от НОИ, което според мен означава, че не сте задължени да преведете сумата задължително по банкова сметка на служителя.
  За справка:
  > Кодекс на труда: чл. 177, чл. 178 и чл. 224
  >НПОПДОО: чл. 1 и чл. 39

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата