М. Тодорова М. Тодорова Потребител

Непризнати разходиЗдравейте,
Бюджетно предприятие към висше образование. През 2016 г. е приключил международен проект и направен одит, при който не са признати изплатени вече хонорари. Възможно ли е тези лица да възстановят изплатените им хонорари, но през 2017 г по партидата на съответния проект, с какви документи и какви осчетоводявания?Отговори

  • Здравейте, г-жо Тодорова,
    връщането на изплатените хонорари зависи от основанието за непризнаването им. При изпълнение на международни проекти за финансиране, които приключват с извършване на одит на отчета по проекта се потвърждава дали всички разходи са документално обосновани, дали са реално извършени, дали са допустими разходи за конкретния проект, дали са документирани, съгласно изискванията на проекта и т.н. Непризнаването на разходите за хонорари не означава, че служителите не са извършили възложената им работа и не следва задължително да възстановят получените суми. Възможно е разходите за хонорари да са недопустим разход за този проект, тогава отговорността е на ръководителя на проекта, а не на служителите.
    Трябва да установите поради каква причина не се признават разходите за хонорари и след това да търсите причина за тяхното възстановяване. Най-често това е за сметка на бюджетната организация, а не за сметка на лицата, защото те са положили труд и са изпълнили поставените задачи, за които им е заплатен хонорар.

    Поздрав,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->