Потребител

Облагане доход на физическо лице от продажба на движимо имущество придобито по наследство- От 01.01.2016 г. до 15.09.2016 г. съм получавал обезщетение за безработни.
- От 16.09.2016 г. до 31.12.2016 г. си плащам здравните осигуровки като безработно лице.
- В наследство съм получил движима вещ (корабен хронометър), който съм продал чрез аукционна къща в Германия. Нямам документ за произход, цена на придобиване и придобиване по наследство. При продажбата в Германия са удържани всички административни такси, застраховки и ДДС.

- Облагаем ли е доходът от продажбата на движимата вещ, придобита по наследство?
- Дължа ли здравни осигуровки и как да определя сума върху която ги дължа?
- Как се определя дали една вещ е произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети Чл. 13 т.2 буква „б” от ЗДДФЛ.

Отговори

 • Здравейте,

  Според допълнителните разпоредби на ЗДДС "Произведения на изкуството" са:
  а) картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори;
  б) оригинални гравюри и литографии, като авторски отпечатъци, произведени в ограничени количества, направо в бяло и черно или в цвят на една или няколко плочи, направени изцяло от ръката на художника, независимо от процеса на изработка или използвания материал, с изключение на машинен или фотомашинен процес;
  в) оригинални скулптури и пластики от всякакъв вид материал, изваяни изцяло от ръката на скулптора; скулптурни отливки на оригинала в рамките на 8 копия, чието изпълнение е контролирано от автора или от упълномощени от него художници;
  г) гоблени и пана, изработени ръчно по художествен дизайн, в рамките на 8 копия;
  д) единични керамични изделия, изработени изцяло от автора и подписани от него;
  е) емайлирани рисунки върху медна плоча, изработени ръчно, в рамките на 8 копия, подписани от автора или с печат от студиото, с изключение на бижута и изделия от злато и сребро;
  ж) художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера.
  "Предмети за колекции" са пощенски или гербови марки с клеймо или без клеймо, при условие че не са в употреба, както и колекции и колекционерски предмети, представляващи интерес от гледна точка на ботаниката, зоологията, минералогията, анатомията, историята, археологията, палеонтологията, етнографията или нумизматиката.
  "Антикварни предмети" са предметите, различни от произведенията на изкуството и предметите за колекции, които са на възраст над 100 години.

  Според ЗДДФЛ приходите от сделки с произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети са обалгаеми, но в същият закон се казва. че доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт е необлагаем доход. Моето мнение е, че в този случай доходите от продажбата на вашата движима вещ са необлагаеми.

  За справка:
  чл.13, ал.1, т.26
  т.20-22 от допълнителните разпоредби на ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->