Задай въпрос тук
   Потребител

Облагане доход на физическо лице от продажба на движимо имущество придобито по наследство- От 01.01.2016 г. до 15.09.2016 г. съм получавал обезщетение за безработни.
- От 16.09.2016 г. до 31.12.2016 г. си плащам здравните осигуровки като безработно лице.
- В наследство съм получил движима вещ (корабен хронометър), който съм продал чрез аукционна къща в Германия. Нямам документ за произход, цена на придобиване и придобиване по наследство. При продажбата в Германия са удържани всички административни такси, застраховки и ДДС.

- Облагаем ли е доходът от продажбата на движимата вещ, придобита по наследство?
- Дължа ли здравни осигуровки и как да определя сума върху която ги дължа?
- Как се определя дали една вещ е произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети Чл. 13 т.2 буква „б” от ЗДДФЛ.

Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ