Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

ДДС върху разходите за лични нуждиФирмен лек автомобил се ползва от технически ръководител на строеж и за лични и за служебни цели. За лични нужди лицето си купува гориво, което не се осчетоводява във фирмата.

При определяне на ДДС за лични нужди кои разходи трябва да се взимат предвид и върху кои разходи трябва да се начислят 10% данък по ЗКПО?Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->