надя кандева надя кандева Потребител

Платен отпуск след майчинствоЗдравейте.
В момента съм в отпуск по майчинство. Разбрах, че за двете години, през които съм в майчинство мога да ползвам отпуск, след като ми свърши майчинството (2 месеца отпуск ,плащан от работодателя). Работя при частно лице, ако това е от значение.

Също така не съм си ползвала отпуската за 2014 година. Мога ли да си ползвам тези 2 месеца отпуск след като ми свърши майчинството (след 26 дни)? Ако напусна фирмата, те длъжни ли са да ми платят тези 3 месеца отпуск или някакво обезщетение?Отговори

 • Здравейте !

  Да, за времето през които сте в отпуск по майчинство имате право на 20 работни дни платен отпуск за всяка една календарна година. Когато решите, че искате да ползвате платен годишен отпуск след изтичане на майчинството е нужно да подадете молба до работодателя за използване на натрупалата се отпуска, която да ползвате веднага след като изтече майчинството, без да е нужно да се връщате на работа. Но за това е нужно да получите разрешение от вашият работодател. Без той да е издал заповед за ползване на платен отпуск вие нямате право да го ползвате и да отсъствате. В противен случай ако не се явите на работа след изтичане на майчинството отсъствията ви ще се считат за самоотлъчка, а това може да доведе до дисциплинарно уволнение.

  Възможно е по време на използването на платен годишен отпуск да подадете молба за прекратяване на трудовия договор, като се съобразите с нужния срок за предизвестие от ваша страна, ако такава клауза има заложена в трудовия ви договор.

  Съгласно чл. 224, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. В заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да запише какви обезщетения се полагат на работника и тяхното парично изражение. Полагащото Ви се обезщетение трябва да бъде отразено във ведомостта за заплати за последния месец, в който сте се водили на работа във фирмата.

  Анелия Петрова
 • здравейте.

  а отпуската за 2014г.,която не съм ползвала полага ли ми се или не?
  а ако сега пусна молба за напускане ще ми бъде ли изплатена отпуската?
 • Отговорила съм на въпросите ви в отговора ми по-горе.
  Да, отпуската за 2014 г. ви се полага, защото е отложена по реда на чл.176 от Кодекса на труда.
  Да, във всички случай при прекратяване на трудов договор работодателят е длъжен да изплати неизползваният платен годишен отпуск на работника.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->