Задай въпрос тук
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА АНТОНИЯ СТЕФАНОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Амртизация на ДМАЗдравейте,

Когато фирма закупи офис, обзавеждането на офиса (мебели, оборудване) може ли да се набират в една сметка, и след това с тази сума да се увеличи самата стойност на актива с набраната сума?Отговори

 • Здравейте,

  можете да заведете всички мебели и оборудване като един цял актив, който следва да бъде заведен в САПл и ДАПл и да се амортизира, съгласно нормите на чл. 55 от ЗКПО.
  За да отчетете това като подобрение на актива (офиса), следва да вземемте под внимание СС16/МСС16 - Имоти, машини и съоръжения, който казва, че за да се отчете един разход, като подобрение на вече съществуващ актив, следва да обърнете внимание на § 6.1 и 6.2 от СС16:
  6.1. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
  Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.
  6.2. Разходите, които водят до подобряване на бъдещите икономически изгоди, са:
  а) изменение на отделен актив, за да се удължи полезният срок на годност на актива или да се увеличи производителността му;
  б) осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или услугите;
  в) разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;
  г) въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи;
  д) икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->