Задай въпрос тук
Снежана Димитрова Снежана Димитрова счетоводител

Амортизации на лозя и овощни градиниЕТ, регистриран земеделки производител, обработва земеделска земя, лозя и овощни градини. Закупува ги от физическо лица с нотариален акт по продажна цена описана в него. Земеделските земи се завеждат в сметка 201-Земи и не се амортизират. Овощните градини и лозята се завеждат в сметка 272-Трайни насъждения плододаващи и 2730Трайни насъждения неплододаващи по продажни цени в нотариален акт. В края на година не се прави оценка по справедлива стойност.

Следва ли лозята и овощните градини да се включат като амортизируеми активи и да им се начислява амортизация?

В коя категория ДА се включват?

Част от тях са запустели и не се обработват. В коя сметка следва де се отчитат и следва ли да се начисляват и за тях амортизации в този конкретен случай?Отговори