Снежана Димитрова Снежана Димитрова счетоводител

Амортизации на лозя и овощни градиниЕТ, регистриран земеделки производител, обработва земеделска земя, лозя и овощни градини. Закупува ги от физическо лица с нотариален акт по продажна цена описана в него. Земеделските земи се завеждат в сметка 201-Земи и не се амортизират. Овощните градини и лозята се завеждат в сметка 272-Трайни насъждения плододаващи и 2730Трайни насъждения неплододаващи по продажни цени в нотариален акт. В края на година не се прави оценка по справедлива стойност.

Следва ли лозята и овощните градини да се включат като амортизируеми активи и да им се начислява амортизация?

В коя категория ДА се включват?

Част от тях са запустели и не се обработват. В коя сметка следва де се отчитат и следва ли да се начисляват и за тях амортизации в този конкретен случай?Отговори

 • Здравейте,

  Отговорът на вашият въпрос пряко зависи от това кои счетоводни стандарти използвате.
  Ако ползвате начионални счетоводни стандарти, то тогава няма как да правите амортизация на активите.
  Ако обаче ползвате международните счетоводни стандарти, то по тях така наречените трайни насъждения подлежат на амортизация. За тях трябва да се определи полезен живот и да се амортизират за срока на този полезен живот.
  Ако сте по международни счетоводни стандарти и съответно амортизирате активите, то тогава няма как да спрете амортизацията на тези активи, които не се използват, поради факта, че по международните счетоводни стандарти не съществува понятието "консервация". А иначе считам, че най-правилно за данъчни цели е тези активи да попаднат в категория "7", понеже ЗКПО не е дал конкретна дефиниция в нито една от останалите категории за тях.

  Поздрави,
  Димитър Пашов
 • Използваме НСС и не начисляваме амортизации.
  Но от статистиката искат на овощните градини и лозята да има начислена амортизация 15% и затова зададох въпроса.

  Благодаря за отговора .
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->