Lora Andreeva Lora Andreeva Потребител

ТЕЛК решениеИмам 60% ТЕЛК. Мога ли да взимам пенсия с такъв процент?!Отговори

  • Здравейте, г-жо Андреева, следва да се обърнете към НОИ за да определят дали имате такова право.
    По принцип пенсия за инвалидност се отпуска на лица с 50 и над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Правото на пенсия обаче зависи от това какво е увреждането ( за слепи те хора има специални разпоредби), възраст и осигурителен стаж към датата на инвалидизирането.
    Друга особеност е, че ако получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст нямате право на пенсия за инвалидност.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->