ex Георгиева ex Георгиева Потребител

Годишна данъчна декларацияЗдравейте,

Настоящият ми работодател искаше да предоставя доходите ми за предните месеци от стария ми работодател. Аз нямах време и затова попълних мисля че беше молба, че не мога да предоставя от предния си работодател доходите си.

Навредила ли съм по някакъв начин на стария ми работодател? Аз нося ли отговорност че не съм поискала такава бележка за доходите ми? За годишна данъчна декларация ли става въпрос?

БлагодаряОтговори

 • Здравейте !

  Вашият работодател с право е поискал от вас бележка за дохода ви през текущата година при предния работодател. Това е така, защото настоящият ви работодател има задължение в края на годината да изчисли годишния размер на вашия данък общ доход.

  На основание чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

  Ал.2 на същия член гласи, че когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.

  След като сте попълнили документ, в който декларирате, че не можете да предоставите документ за доходите ви, то настоящият работодател ще се позове на вашата декларация и на база на нея ще направи изчисленията за годишния размер на вашия данък общ доход. Отговорността за попълнения от вас документ е ваша.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->