Диляна Баръмова Диляна Баръмова Потребител

Патентен (алтернативен) данък за таксиметрови превозиЗащо сумата за патентния данък за извършване на таксиметров превоз - 850лв се заплаща чрез фирмите за такава дейност, а не направо в общината? Тези суми вероятно се отчитат като оборот на фирмите, които са регистрирани по ДДС и после самите фирми си теглят обратно ДДС-то?Отговори

 • Здравейте,

  в Закона за местните данъци и такси е добавен нов раздел в глава II, а именно Данък върху таксиметров превоз на пътници. В него гласи:

  "Чл. 61у, ал. 1. Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
  ал. 3. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.
  Чл. 61ф, ал. 2. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници."

  Т.е. данъка се дължи от фирмите, които имат необходимия лиценз и същия се внася от тях в общината, от която се издава разрешителното. Относно регистрацията по ЗДДС - сумите за данъци не са облагаеми и за тях нито се дължи ДДС, нито се възстановява. Ако Вие не сте лицензирана фирма, а физическо лице с договор за наем на автомобил от същата такава то е въпрос на договореност между страните как ще се уреди въпроса, но отново фирмата е тази, която дължи данъка и тя трябва да го внесе.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->