Задай въпрос тук
Златка Цветанова Златка Цветанова счетоводител

Покупка на компютри и софтуер.Фирмата закупува 7 нови компютъра, 7 монитора и 7 офис пакета, както и 10 бр.антивирусен софтуер.

Стойността на отделните компоненти е под прага на същественост.

Заприходени са, като ДМА - 7 компютърни конфигурации с обща стойност на четирите компонента - компютър, монитор, офис пакет и антивирусен софтуер. Останалите 3 антивирусни софтуера са за стари компютри, един от които е напълно амортизиран. Правилно ли са заприходени ДМА и как следва да се отчетат останалите 3 антивирусни софтуера.


Отговори

 • Здравейте,

  Според приложимата счетоводна база, МСС 16 или НСС 16, която прилагате сте длъжни да определите праг на същественост. Отбелязали сте, че по отделно закупените активи са под този праг. По мое мнение правилно не сте ги завели директно на разход, защото ще черпите икономическа изгода от тях повече от един отчетен период , а и предполагам, че компютърната техника е съществена за дейността Ви.
  Според мен не е грешно да заприходите всички 7 компютъра и 7 монитора заедно, на 2 отделни групи или като 7 работни места. Ако в покупната цена на компютрите са били включени и офис пакетите те също трябва да влязат в отчетната стойност на активите.
  Ако за Офис пакетите и Антивирусните софтуери са закупени лицензи за ползване за определен срок е трябвало да ги заприходите като дълготрайни нематериални активи или да ги отчетете като текущи разходи в зависимост от срока на лиценза, който сте закупили (по-голям или по-малък от един очтчетен период).

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->