Росен Билчев Росен Билчев Потребител

Облагане с ДДС в ЕСЗдравейте,
Имам фирма, която извършва СМР. Налага ми се да извърша СМР на българска фирма, която има регистрирана румънска фирма? Дейностите ще се извършват на територията на Румъния, и получателят ще е румънска фирма. Казусът е следният:

Румънската им фирма все още няма ДДС номер. Аз трябва да започна дейностите и да им издам фактура с включено 20% ДДС. С течение на работата обаче, те ще имат изваден ДДС номер. Тъй като до издаването му аз ще съм им пуснал 2 фактури с ДДС, то окончателната ще трябва да я пусна, когато те вече биха имали ДДС номер, и фактурата трябва да е без ДДС. Какво се случва с ДДС-то на вече издадените фактури с ДДС?

Ако българската им фирма сключи договор с румънския си клон (фирма), има ли проблем за тях, ако аз бъда нает от българският им клон като подизпълнител и да сключа договор за извършване на СМР с българската им фирма, и си им издавам фактурите с ДДС, а те после да се оправят помежду си?Отговори

 • Здравейте,

  Когато услугата е свързана с недвижим имот, мястото на изпълнение при доставка на такава услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, като архитектурни, инженерни, надзорни и други, т.е. при извършпване на СМР на недвижим имот в Руминя вие трябва да следите за облагаемия си оборот в сътветната държава и съответно при достигане на прага за задължителна регистрация по ДДС, да се регистрирате по ДДС и в съответана страна (в случая в Румъния).

  Когато вие извършвате или получавате услуга към фирма извън България, вие сте длъжен да подадете заявление за регистрация по ДДС най- малко 7 дни преди доставката на услугата. В случая вие сте регистриран, но румънската фирма не е, а това най-вероятно важи и за нея и тя трябва да се регистрира по ДДС в Румъния преди вие да започнете да издавате фактури за услуги към нея.

  За справка: чл. 21, ал. 4, т. 1 и чл. 97а от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  С уважение!
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->