Магдалена Герганова Магдалена Герганова Потребител

Отпуск след майчинство



Здравейте,
Има ли право работодателят да отхвърли молбата ми за платен отпуск след изтичане на майчинството, за периода до втората година на детето? Ако да, на какво основание? Ако не, но въпреки това го направи, какво следва?

Вметвам че сме в недобри взаимоотношения. При излизането ми в болничен поради бременност звънели до наблюдаващият ме специалист-лекар да не ми пуска листа, понеже нямало кой да постъпи на моето място.



Отговори

 • Здравейте,
  Кодексът на труда предвижда, че когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя. Друга важна особеност е, че давността на отпуска започва да тече, след като е отпаднало обстоятелството за неговото отлагане или прекъсване. Във вашия случай това означава, че давността на отпуска Ви за последните две години започва да тече, след като отпусът ви за отглеждане на дете до 2- годишна възраст свърши. Ако работодателят Ви откаже ползването на този натрупан отпуск, Кодексът на труда предвижда, че служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително. В случай, че считате правата си за нарушени, можете да подадете сигнал и в ГД Инспекция по труда.

  Поздрави!
  Станислав Колев
 • Не ми става съвсем ясно след като ми откаже този отпуск и аз определя нов период с 14 дневно предизвестие, какво става през това време с детето ми кой ще го гледа ако аз постъпя на работа имали вариант да преккратя взаимоотношения с тях и ще има ли санкции за това че не съм ги предизвестила
 • Здравейте !
  Ако желаете можете да прекратите трудовия си договор. Ако в него има клауза, в която пише, че дължите предизвестие, то вие трябва да я спазите като изработите определените дни предизвестие, за да не дължите обезщетение на вашият работодател.
  Може да прекратите договорът си без да спазите дължимото от вас предизвестие , но в този случай за вас ще важи разпоредбата на чл. 220, ал.1 от КТ - Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.


  Анелия Петрова
 • Благодаря за това ,разбрах как стоят нещата... в случая тогава ще си пусна болничен от личният лекар за да мога да си гледам детето понеже настояват да започна отново работа но това няма как да стане понеже детето е болно не посещава ясла и няма кой да го гледа, и в същото време ми отхвърлят молбата за отпуск заедно с болничният ще подам и предизвестие за напускане
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->