Мая Христева Мая Христева Потребител

Право на обезщетение по чл.222, ал.3Лицето е назначено на работа в дадена фирма, след като е придобило право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 КЗОО. Сега след 14 г. трудов стаж при новия работодател има ли право на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ, след като е освободен по чл. 328, ал. 1, т. 10б от КТ?Отговори

  • Здравейте,

    При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Във вашият случай, след като сте сменили работодателя си ща имате право на 2 брутни заплати.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Салих Асанов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->