Ивелин Стефанов Ивелин Стефанов Областна дирекция "Земеделие" младши експерт

Обещетение за неизползван отпускИмам 20 години трудов стаж при различни работодатели. При предпоследния ми работодател имам 7 месеца и половина. Напуснах за да започна работа в държавната администрация. Трябва ли бившият ми работодател да ми плати обещетение за неизползван отпуск?

Освен последната ми работна заплата за отработения период от месеца друго не ми платиха. В заповедта за прекратяване на трудовото ми правоотношение не пише нищо срещу редовете за изплащане на неизползван отпуск.Отговори

  • Здравейте !

    Съгласно чл. 224, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

    Ал.2 на същия член гласи, че обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

    Ако приемем, че за една година ви се полагат стандартните 20 работни дни платен отпуск, то за изработените от вас 7 месеца и половина при последния ви работодател ви се полагат 13 дни платен отпуск. Ако към датата на прекратяването на трудовия договор все още имате неизползвани дни от полагащите ви се 13 работни дни, то работодателят ви дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Полагащото ви се обезщетение като дни е редно да бъде отразено в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->