Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

Осигуровки за безработенМоже ли да се осигурявам само за фонд пенсии като безработна? Зачита ли се за осигурителен стаж за определяне размера на пенсията?Отговори

 • Здравейте,

  1. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица. Осигурителния стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение.
  2. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата за навършили възраста за пенсиониране, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

  Осигурителните вноски по горните точки са изцяло за сметка на лицето и и са в размера, определен за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г.
  Осигурителните вноски се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено оисигуряване към датата на внасянето на вноските.
  Внасянето на вноските се извършва само по банков път.

  От горното е видно, че имате възможност да „закупувате” осигурителен стаж само в тези определени в закона случаи.

  Напомняме, че имате възможност да внасяте осигурителни вноски за пенсия като самоосигуряващо се лице ако упражнявате трудова дейност като едноличен търговец или собственик или съдружник на търговско дружество.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->