Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

ОбезщетениеИмам ли право на обезщетение от НОИ, след като съм получавала обезщетение 12 м за безработица?Отговори

 • Здравейте,
  Доходът за периода от 12, а при бременност и раждане - от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, включва:

  - дохода, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест
  - За дните през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
  - минималната месечна работна заплата – когато лицето е било в неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, или не е било осигурено за общо заболяване и майчинство, ползвало е отпуск за отглеждане на малко дете или е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор по който република България е страна.

  От горното е видно, че във вашия случай няма да имате право на обезщетение за болничен или бременност и майчинство, при положение че сте получавали обезщетение за безработица в продължение на 12 месеца.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->