зори иванова зори иванова Потребител

Справка за окончателния размер за ОДФизическо лице, собственик на ЕООД, избрало да се осигурява в дружеството като самоосигуряващо се лице върху 420 лв. от 01.01.2016 г. Сключва договор за извършване на консултанска услуга с друга фирма на 01.10.2016 г. до 30.11.2016 г. в размер на 20 000 лв.

Как следва да се попълни Справката за окончателния размер за ОД и по конкретно колона 4 и колона 5.5

колона 4 - 12 месеца по 420 лв. - 5 040 лв.
колона 5.5 - 2 месеца по 7 500 лв - 15 000 лв
колона 6 - 5 040 лв.
колона 7 - 5 200 лв./2 месеца по 2 600 лв. - макс. мес. ОД
ОД за довнасяне - върху 160 лв.Отговори

Свързани документи със ЗБДОО

-->