Пламена Димитрова Пламена Димитрова Потребител

Освободена доставка - годишна корекция на ДДС ?През м.11.2016 г. ЕТ регистриран по ЗДДС, извършва освободена доставка /продава земеделска земя/.

През текущата година не е ползван частичен данъчен кредит.

За текущата година коефициентът ЧДК е 1, тъй като през 2015 г. не са извършвани освободени доставки.

Необходимо ли е да се прави корекция на ползвания данъчен кредит през годината, при положение, че не е ползван ЧДК. Или е достатъчно само да се изчисли коефицентът за текущата година, който да се използва през 2017 г. в случай на ползване на ЧДК


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 6 от ЗДДС размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява в последния данъчен период за текущата година на база оборотите за текущата година.
  Ако не сте упражнили право на приспадане на данъчен кредит, това означава, че след преизчисление на коефициента ще увеличите размера на ползвания данъчен кредит, а ако сте ползвали пълен данъчен кредит съответно ще трябва да намалите размера на ползвания данъчен кредит.
  В допълнение към прилагането на частичен данъчен кредит може да се запознаете и с Решение на СЕС № С - 77/01, което определя, че при изчислението на ЧДК от знаменателя може да бъдат изключени някои съпътстващи сделки.
  Въпрос на ваша преценка е дали продажбата на земеделска земя може да се счита за съпътстваща сделка.
 • През годината е ползван само ПДК.
  И ако той е 6000 лв. /клетка 41 от Справка-декл. за ДДС за цялата година/ и текущия коефицент е 0,58 , то годишната ксорекция е
  6000*0,58 - 6000 = -2520
  за което трябва да взема операцията
  4531/709 (-2520) в резултат на което това ДДС трябва да бъде внесено
  Правилно ли е ?
 • Здравейте,

  Да, със сторно операцията, може да отразите корекцията, което води до резултат
  ДДС за внасяне.

  Поздрави.
 • Може да го представите и по следния начин:

  Дт 609 2520
  Дт 4531 - 2520
  Кт Например каса или разчет с 0 лева.

  По този начин директно показвате, че данъкът е представен като част от разходите.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->