Потребител

Клас трудЗдравейте!

Ситуацията е следната : Лицето "Х" работи във фирма "А" 3 години, след което напуска и започва работа във фирма "В"- за период от 6 години-на дръуга длъжност, след което се връща отново във фирма "А", на същата позиция и длъжност, която е заемало и предния път, която продължава и днес.Към момента не му начисляват клас, тъй като във Вътрешните разпоредби за организацията на РЗ, е уговорено заплащането му да става след 2 години работа там, което пък е малко в противирез с трудовия му договор, в който пише,че допълнително начисляване ще има за всяка година работа там. Въпросът ми е - следва ли да се зачетат и предходните години, които то е работила във фирма "А", тъй като е бил на същата позиция, същия код по НКИД?

Благодаря, предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  След повторно постъпване на работа в едно и също предприятие размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя по реда и при спазване на изискванията от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за ново наети лица.
  В заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се установява изискването за запазване на достигнатия към 01.07.2007 г. индивидуален процент и размер на допълнителното възнаграждение за продължителна работа и след тази дата, ако определеното въз основа на НСОРЗ индивидуално допълнително възнаграждение е с по-неблагоприятен размер.
  Тази защитна норма се прилага само за заварените към 01.07.2007 г. работници и служители в предприятието и ще действа, докато те се намират в трудово правоотношение със същия работодател.
  В запитването не е посочено на коя дата лицето постъпва и напуска работа.
  В случай, че лицето е постъпило след 01.07.2007г. няма да бъде приложена разпоредбата от НСОРЗ, която предвижда, че за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

  За справка: чл. 12 ал.2 НСОРЗ; § 1 Преходни и заключителни разпоредби

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->