Дани Стоянова Дани Стоянова Потребител

Облекчения при ТЕЛКС експертно решение на ТЕЛК съм освидетелствана пожизнено с 50% степен на увреждане. Аз съм неработещ пенсионер. Какви облекчения мога да ползвам, за жилище, автомобил, карта за градски транспорт, потребителска такса и др.?Отговори

 • Здравейте, г-жо Стоянова,
  имате право на следните данъчни облекчения:
  1. Намаляване на годишната данъчна основа за цялата година с 7920лв., но това е при положение, че получавате облагаеми доходи. Ако нямате никакви облагаеми доходи, нямата да може да се възползвате от това облекчение. Получаваната пенсия не е облагаем доход.
  2. Данък върху недвижимите имоти - За имот, който е основното Ви жилище данък се дължи със 75% намаление.
  3. Данък върху превозните средства - освобождава се от данък лекият автомобил, чийто собственик е лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с мощност до 117,64 kW.
  За всичко останало може да се обърнете към Службата за социално подпомагане, там ще ви обяснят на какво имате право и по какъв ред може да се възползвате от това си право - http://www.asp.government.bg/web/guest/podkrepa-na-horata-s-uvrezdania


  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->