Ивелина Минева Ивелина Минева счетоводител

Отчитане на лекарстваЗакупени са лекарства и консумативи с фактура на името на фирма, регистрирана по ДДС. Става въпрос за лекарствата в задължителната аптечка за първа помощ, която се изисква в хотели, ресторанти, фитнес зали. Мога ли да ползвам данъчен кредит, или не? Признава ли се за разход тази фактура?

Какви са спецификите (и къде да прочета повече) при счетоводното отчитане на лекарствата закупувани и използвани в хоспис - частна фирма, регистрирана по ДДС?Отговори

  • Здравейте,

    Правото на ползване на данъчен кредит е регламентирано с чл. 69 от ЗДДС като то възниква и се упражнява за стоките и услугите, които са свързани с осъществяването на облагаеми доставки, т.е. не е налице право на приспадане на данъчен кредит ако стоките и услугите се използват за извършването на освободени доставки.
    В случая щом с нормативен акт се изисква наличието на аптечка, за осъществяването на дейността на хотели, ресторанти и фитнес зали, следва че разходът е признат и е налице право на ползване на данъчен кредит.
    Ако се осъществяват освободени доставки каквито са доставката свързана със здравеопазване и осигуряването на социални грижи /чл. 39 и 40 от ЗДДС/ няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит, но разходът отново ще бъде признат.
    Във връзка с горното от практиката на Съдът на ЕС, е прието също, че е налице право на приспадане в полза на данъчнозадължено лице дори при липса на пряка и непосредствена връзка между определена получена доставка /закупените лекарства/ и една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане, когато разходите за съответните доставки са част от общите разходи на това лице и поради това представляват елементи, формиращи цената на стоките или услугите, които то доставя. Разходите от този вид в действителност имат пряка и непосредствена връзка с цялостната икономическа дейност на данъчнозадълженото лице. Наличието на пряка и непосредствена връзка предполага, че разходите по получените доставки са включени в цената на конкретни извършени доставки или съответно в цената на стоките или услугите, доставяни от данъчнозадълженото лице в рамките на икономическата му дейност.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->