Галина Петкова Галина Петкова Потребител

Пенсия за инвалидностОт 2004г получавам социална пенсия за инвалидност. Към датата на инвалидизиране - 20.05.2004г. имам навършени 25г, и имам 4 дни трудов стаж. Определена ми е социална пенсия. Какъв е редът тя да бъде преизчислена като инвалидна? Имам 12г. стаж /към днешна дата/ и 74% инвалидност.Отговори

 • Здравейте, Г-жо Петкова,

  правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането. Важно е заявлението за инвалидна пенсия да се подаде в 2-месечен срок от датата на инвалидизирането, тоест получаването на експертното решение от ТЕЛК. Ако пропуснете този срок и подадете заявлението след срока, Вашето право на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.
  Срокът за получаване на инвалидна пенсия се определя от ТЕЛК и се вписва в експертното решение.
  Необходими документи за отпускане на инвалидна пенсия поради общо заболяване:
  - заявление по образец УП-1;
  - всички документи доказващи трудов/осигурителен стаж (трудова книжка, УП-30; УП-3, удостоверение за осигурителен/трудов стаж; УП-13 – удостоверение за трудов/осигурителен стаж; УП-14: удостоверение за трудов/осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор; осигурителна книжка; удостоверения от държавни архиви; ВОК);
  - документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г., като тези 3 последователни години са по Ваш избор, както и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2: удостоверение за осигурителен доход, УП-15: удостоверение за осигурителен доход, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и други);
  - копие на експертно решение (ЕР) на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), заедно с наличната медицинска документация, която се намира в мен и въз основа на която съм освидетелстван;
  Ако постоянният Ви адрес е в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, Вие трябва да предоставите медицинска документация от тази държава.
  Заявлението и останалите документи се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Можете да подадете заявлението лично, чрез Ваш законен представител, чрез последния Ви осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице.

  За справка: чл.13 ал.1 от КСО; чл.74 от КСО


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!


  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->