Нелина Николова Нелина Николова счетоводител

Грешно подадена стоййност в дневник покупкиЗдравейте,
В дневник покупки за м.Август е подадена фактура с по-висока облагаема и съответно ДДС стойност от реалната. Грешката е открита в м. Октомври. Как би могла да се корегира тази грешка? Възможно ли е с протокол да се сторнира сгрешената фактура в дневник покупки за м. Октомври и отново в м.Октомври да се отрази правилно стойността?Отговори

 • Здравейте,

  Корекции на СД се извършват съгласно чл.126 от ЗДДС.

  Според ал.1 от чл.126 допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
  (2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
  (3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
  1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
  2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

  Анелия Петрова

 • Благодаря!
  Бихте ли посочили кой член от глава 26 от ЗДДС определя административно наказателните мерки в конкретния случай?
 • Здравейте !

  Вашият случай не попада в никой от членовете на глава 26 от ЗДДС, което води до извода, че не би трябвало да има административно наказателна мярка.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->