Потребител

Ежмесечни осигуровки по граждански договорЗдрвейте,
При сключен граждански договор на 01.11.2016г. и срок за изпълнение до 31.12.2016г., трябва ли да ми се внасят за периода осигуровки и ДОД, при положение, че плащането ще е след приключване на съответната работа, т.е. през месец декември 2016г.?Отговори

 • Здравейте,

  На първо място трябва да се уточни дали възнаграждението, което ще получите е под минималната работна заплата и осигурен ли сте на друго основание. Ако попадате, в някоя от тези хипотези осигуровки не се дължат.

  На следващо място при гражданските договори относно осигуровките от значение е полагането на труда. При полагане на труд през ноември и декември месец, ще има осигуровки и за двата месеца. Те ще са дължими до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Данък общ доход се дължи, в зависимост от това кога е изплатено възнаграждението. При изплащане през декември, работодателят ще има задължение да подаде декларация за данъка по чл.55 за последното четвърто тримесечие до 31.01.2017г. След като данъка е за четвъртото тримесечие, работодателя няма задължение да го удържи, освен ако не представите декларация, че желаете да удържи данъка. При изплащане на възнаграждението през януари, работодателят ще подаде декларацията за данъка по чл.55 до 30.04.2017г.

  В отговор на вашия въпрос ще обобщя, че от значение за осигуровките е полагането на труда в кой месец е, както става ясно труда ще положите през ноември и декември, като за двата месеца ще са дължими осигуровки, а за данъка е от значение кога е изплатено възнаграждението. След като ще е изплатено декември, данък ще трябва да се удържи и внесе до 31.01.2017г..При желание това да стане, чрез работодателя представете декларация, че желаете работодателя да удържи данъка за последното четвърто тримесечие.  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->