Диана Илиева Диана Илиева земеделие

ДДС върху възстановена сума в касаТрябва ли да ми се начисли ДДС върху възстановена сума в касата на учреждението в което работя?Отговори

  • Здравейте,
    Във връзка с поставения въпрос изразявам следното принципно становище:

    Съгласно ЗДДС с ДДС се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Облагаеми са доставките, които са извършени от данъчно задължено лице, т.е. лице, което извършва независима икономическа дейност и тази доставка е с място на изпълнение на територията на страната /чл.12 от ЗДДС/.
    От горното следва, че щом не се извършва възмездна облагаема доставка на стока или на услуга, то тогава не трябва да се начислява ДДС.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->