Петя Георгиева Петя Георгиева Потребител

Покупка на стоки от ЕС ненапускащи територията на ЕСБългарска фирма купува стока от Словения, като стоката не напуска територията на Словения. Продава я на фирма пак в Словения.

Как да отразя покупката и след това продажбата? Ще се начислява ли ДДС?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 12 от ЗДДС дружеството извършва доставка на стока, която е с място на изпълнение извън територията на страната. При доставка на стока, която не се изпраща, мястото на изпълнение е там където се намира стоката при прехвърляне на собствеността, съответно в този случай мястото на изпълнение е на територията на Словения и вие трупате оборот за регистрация там като след достигане на същия следва да се регистрирате по ДДС и да начислявате размерът на данъка определен в Словения.
    Все пак във връзка с чл. 69, ал. 2 от ЗДДС може да отразите тези доставки в колона 23 от дневника за продажби, а фактурите за покупката на стоките може да посочите в колона 9 /без право на данъчен кредит/ от дневник покупки.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->