vania dimitrova vania dimitrova Потребител

Код за основна икономическа дейност от няколко икономически дейностиЗдравейте!
Моля за съвет относно кода за основна икономическа дейност.

Фирмата ще започне нова дейност. Първоначалната дейност беше с код 95.11 Ремонт на компютри и периферни устройства за тях.

Сега ще започне нова дейност производство на химически тъкани и ще бъде с код 20.59 Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде. Ще осъществява и търговия на едро на произведената продукция и ще бъде с код 46.75 Търговия на едро с химични вещества и продукти

Наета е изоставена сграда и сега започва ремонт и подготовка на производството. Фирмата наема персонал, който да участват в подготовката на производство. Вероятно ще започне да функционира в началото на 2017 г..

От указанията за кода на дейността, които четох в интернета разбирам че основна ще бъде производствена дейност защото там ще бъде най-голям персонала.

Тъй като все още е в процес на подготовка на въвеждане в експлоатация кой код трябва да изберем в момента за основна икономическа дейност с който да подаваме уведомление за трудови договори в НАП съответно и в Д1 за избор на % за ТЗПБ.

Трябва ли да се подава заявление в търговския регистър за промяна на кода на икономическа дейност при положение, че в момента извършва и дейността с код 95.11 Ремонт на компютри и периферни устройства за тях. Ако е да, кога се подава заявлението сега ли или когато вече ще функционира производството?

Правилно ли сме подали уведомление за трудови договори в НАП за назначаване на технолог на хим.влакна с код на икн.дейност 20.59 Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде след като все още не е започнато производството?

Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте !

    Според писмо от НАП с № 2-1494 от 09.10.2012 г. - ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ), осигурители с повече от една икономическа дейност определят основната икономическа дейност (във връзка с минималния месечен размер на осигурителния доход) съобразно преобладаващия брой заети по трудови правоотношения лица към последния календарен ден от месеца, без да се взимат предвид наетите в спомагателните дейности. В броя на заетите се включват всички заети през месеца, включително напусналите, новопостъпилите и преминалите от една дейност в друга. Осигурител, извършващ повече от една дейност, отнася прехвърлените между дейностите си работници към дейността, в която същите работят към края на месеца. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

    Анелия Петрова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->