Александрина Пенчева Александрина Пенчева счетоводител

Покупка на машина от ЕС, която е транспортирана в друга страна членкаЗдравейте,

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, купува машина от Германия, регистрирана по ДДС в Германия. Машината е транспортирана в Испания, където ще бъде отдавана под наем на испанска фирма.

Какви задължения относно начисляването на ДДС и показването му в дневника на покупките има българската фирма, според ЗДДС?Отговори

 • Здравейте,

  Предвид обстоятелствата, които сте посочили имаме налице вътреобщностно придобиване на стоки. В този случай, въпреки че транспорта не завършва на територията на страната, мястото на изпълнение е в България, защото придобиването на стоките е станало под ДДС номера на българската фирма. В този случай за българската фирма възниква задължение да начисли 20% ДДС за придобиването, но не възниква правото на ползване на данъчен кредит за придобиването. Дължимият данък се начислява от българската фирма с протокол по чл.117 от ЗДДС. Протоколът се отразява в колона 9 в дневника на покупките, а в дневника на продажбите в колона 13 данъчната основа и в колона 15 начисления данък.  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Стоичкова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->