Омега Груп Омега Груп

СтроителствоЗдравейте!

Имаме въпрос относно дружество-инвеститор в строителството. Как следва да бъдат разпределени разходите натрупвани по сметка 612 Незавършено строителство, след продажбата на част от апартаментите в една кооперация?
Пример - Дружеството строи 10 апартамента, 5 от които са продадени малко след Акт 14 и няма да им бъдат фактурирани довършителни работи до Акт 16. Следва ли останалите суми, които натрупваме по дебита на сметка 612 да бъдат преразпределени само на оставащите 5 апартамента?
По този начин, мислим че допълнително завишаваме себестойността на оставащите апартаменти в кооперацията.

Молим, за Вашето компетентно становище по въпроса как би следвало да бъдат отчетени и разпределени разходите, извършени по строителството след продажба на част от апартаментите.Отговори

 • Здравейте,

  Нужно е да се следва писаната счетоводна политика на предприятието, в която са описани конкретните политики за формиране на фактическата себестойност в самото строително предприятие и още повече конкретните правила за формиране фактическата себестойност на всеки строителен обект и на частите в него, които ще бъдат обект на продажба на трети лица.
  За всеки строителен обект има конкретна строителна документация, която може и трябва добре да се познава, за да се организира и правилното формиране на преките и разпределяеми разходи за всеки строителен обект. Вашият обект има определен брой строителни продукти (апартаменти), за които се знае, че ще бъдат продадени на трети лица, и то на точно определен етап на завършеност. Всеки строителен обект се изгражда последователно. Следователно в счетоводната политика на предприятието трябва да има разработени освен конкретни правила за формиране на фактическата себестойност и конкретни срокове, в които ще се извършва това.
  Би трябвало да има различна себестойност според това на какъв етап и в какъв вид се извършва продажбата на съответния строителен продукт. Предполага се, че себестойността на продадените апартаменти преди Акт 16, не може да бъде еднаква с тази на апартаментите след Акт 16.
  Редно е да се формира фактическа себестойност на строителния обект на ниво груб строеж и базата за разпределяне на разходите да бъде квадратен метър разгъната площ. След това според договорите с клиентите - според вида, в който всеки клиент ще получи от строителя своя конкретен строителен продукт - апартамент, следва да се определи фактическата себестойност към датата на предаването на строителния продукт на съответния клиент.
  Т.е. на зададения въпрос отговорът е, че - формирането на фактическата себестойност е резултат на приложима счетоводна политика за всяко предприятие във всеки етап от строителството на съответния строителен обект.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->