Диляна Иванова Диляна Иванова Потребител

Корекция на сгрешен срок на срочен ТДЗдравейте!

При сключване на срочен трудов договор е объркана крайната дата за прекратяването му. Договорът е сключен през 03.2016г със срок до 08.2017г., но уведомлението до НАП е допусната техническа грешка и е въведена датата 08.2016г. Към настоящият момент договорът е все още действащ. Каква е процедурата за корекция на датата?

Благодаря прадварително!Отговори

 • Здравейте,

  В чл.8 от Наредбата №5 от 29 Декември 2012 г. за съдържанието и реда за подаване на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ са уредени случаите, в които се коригират подадени вече уведомления. Като това може да стане както по инициатива на органите на Инспекция по труда и органите на НАП, така и по инициатива на самия работодател. Важното в случая е да спазите основните правила при подаване на уведомление, а именно да връчи на работника или служителя копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

  За корекция на грешката допусната от Вас, а именно в т.12 - срок на договора не се изисква да подавате първо заличаващо уведомление, а направо коригиращо с код – 1, което се използва за коригиране на погрешно подадено уведомление. В този случай освен коригините се попълват и всички останали данни от подаденото вече уведомление.

  И за да сте напълно сигурни в нанесените от Вас корекции може ден след подаване на уведомлението да влезете с електронния си подпис (или ПИК-код) в сайта на НАП, където от е-услугите да изберете: актуално състояние на действащите трудови договори. Там би трябвало да е отразен и новия срок на въпросния договор.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->