Адриана Тенева Адриана Тенева счетоводител

Възнаграждение на собственик и управител на ЕООДДекларация образец ОКД5 - обвързана ли е с начисляването и изплащането на възнаграждение на собственик и управител на ЕООД?Отговори

 • Здравейте,

  ОКД 5 е декларация, която има за цел да регистрира вече известен факт, а именно - започване, възобновяване, прекъсване или прекратяване на осигуряването на Самоосигуряващо се лице.

  Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).
  Самоосигуряващите се лица са длъжни да регистрират началото на трудовата си дейност чрез подаване на декларация по утвърден образец в компетентната ТД на НАП в седем дневен срок от започването й. Прекъсването, прекратяването или възобновяването на дейността също се установява с декларация, подадена в седем дневен срок от настъпването на даденото обстоятелство (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

  В тази връзка е необходимо да имате предвид, че с ОКД-5 се регистрира начало или край на осигуряването, както и вида на осигуряването - фондове, в които самоосигуряващото се лице ще внася осигурителни вноски за своя сметка.

  Образец ОКД-5 не е обвързан, и в него не се декларира начисляване и изплащане на възнаграждение на собственик на ЕООД, за положения от него личен труд в дружеството!

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->