Госпожица Николова Госпожица Николова stajant

Осигуряване на управителУправител на две фирми ЕООД се осигурява по Договор за управление и контрол на МОД. Възможно ли е да започне в едната фирма да се осигурява като самоосигуряващо се лице от началото на месеца?Отговори

-->