Тянко Димитров Тянко Димитров шофьор

Годишна декларация на ЕТ без дейностОт 2002 година не извършвам никаква дейност. Трябва ли да подавам годишна декларация?Отговори

  • Здравейте,

    Физически лица, регистрирани като еднолични търговци, не следва да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако през отчетния период не са извършвали стопанска дейност и през същата година не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация или не са получили и/или предоставили парични заеми, които подлежат на деклариране на основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.

    Подава се само Декларация за неактивност към Национален статистически институт.

    Поздрави
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->