Теодор Атанасов Теодор Атанасов Потребител

Обхват на необлагаемите доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1, букви „„б" от ЗДДФЛЗдравейте, имам следния въпрос:

През годината са продадени три недвижими имота. Никой от тях не е наследствен или придобит по завет. Доходите от продажбата на първите два имота не попадат в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 1, букви „а" или „б" от ЗДДФЛ и са облагаеми. За третия продаден имот, хронологично продаден след другите два, е налично обстоятелството, че от датата на придобиването до датата на продажбата са изминали повече от 5 години. Доходът от продажбата на третия имот счита ли се за облагаем по ЗДДФЛ, или за него може да се приложи чл. 13, ал. 1, т. 1, букви „б" от ЗДДФЛ и той да се приеме за необлагаем доход, като съответно не се декларира в годишната данъчна декларация ? Притеснява ме написаното в началото на тази буква от закона словосъчетание "до два имота", продажбата на които е необлагаем доход, а това е чак третата продажба макар и единствената през данъчния период, при която от придобиването на имота до продажбата му са изминали повече от 5 г.

Предварително благодаря за отделеното внимание !


Отговори

 • Здравейте,

  При вашият казус въпроса не е в това дали сте продали първи или трети имота на които имате право на данъчно облекчение. По скоро въпроса е дали тази ваша дейност се определя като търговска дейност съгласно чл. 13 ал. 5. Като не е задължително условие да сте ЕТ за да извършвате търговска дейност съгласно Търговския закон. При така описаните обстоятелства тези имоти са придобити или чрез закупуване или чрез строеж, т.е. продажбата им е с цел реализиране на печалба, което се обвързва и с търговска дейност. При това обстоятелство не би следвало да използвате облекчение по описания от Вас начин.
  Не трябва да забравяте да следите и оборота си по ЗДДС, защото, ако от търговска дейност направите оборот над 50 хил. лв., то сте длъжни да подадете заявление за регистрация по ЗДДС до 14-то число на месеца следващ месеца на превишаване на посоченият оборот.

  Ако поради обективни причини покупко-продажбата на тези имоти не попада в обхвата на търговска дейност съгласно чл. 13 ал. 5, то тогава бихте имали право на данъчно облекчение за третия продаден имот, независимо от факта, че е трети по ред при продажбите.

  Може да намерите подобно обяснение в разяснение от НАП - РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-650 ОТ 10.03.2014 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПО ЗДДФЛ

  Поздрави,
  Васил Байнашев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->