Neli Nikolova Neli Nikolova Потребител

Прекратяване на договор при закриване на предприятиетоРаботодателят ни прекратява трудовите договори по чл. 328, т.1 /закриване на предприятието/. Не ни е дал едномесечно предизвестие. Иска да го пусне със задна дата, за да не ни го изплати. Също така, по време на предизвестието ни пуска полагаем платен отпуск, но останалата част иска да е неплатен отпуск. Как може да се реагира в случая?Отговори

 • Здравейте !
  При прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал.1, т. от КТ (при закриване на предприятието) работодателя дължи предизвестие на работника.
  На основание чл.220, ал.1 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

  По време на предизвестието и двете страни имат всички права, каквито биха били възможни ако се изпълняваха трудовите задължение в нормален период от време, включително и да ползва отпуск по болест, платен или неплатен отпуск, като това няма да прекъсне изтичането на срока на предизвестието.

  Ако смятате, че спрямо вас се извършват неправомерни действия от страна на работодателя може да подадете сигнал към Инспекцията по труда. Това е институцията, към която трябва да се обърнете.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->