Дани  Игнатова Дани Игнатова счетоводител

Издаване на фактура към фирма на СейшелиЗдравейте!
Предстои ни да издадем фактура за извършена от нас услуга към фирма, която е с адрес на Сейшелите. Регистрирани сме по ДДС. Издадената от нас фактура трявба да е с 0% ДДС, Прилагам чл.86, ал.3 във връзка с чл.21, ал.2. Правилно ли разсъждавам? Има ли някаква особенност при издаването на такава фактура? Трябва ли да се подава нещо друго?Отговори

  • Здравейте!

    По отношение на вашия въпрос, изказвам следното становище:

    За да приложите чл. 21, ал. 2 трябва да сте сигурни, че получателят на услугата е данъчно задължено лице, което е установило своята икономическа дейност в Сейшелите или има постоянен обект там, към когото се извършва услугата. Ако получателят не отговаря на тези критерии, трябва да определите в коя от хипотезите на чл. 21 попадате, тъй като данъчното третиране може да бъде различно. Ако приемем, че сте в хипотезата на чл. 21, ал. 2, тогава издавате фактура, в която не посочвате данък. Като основание за неначисляване посочвате: чл. 21 от ЗДДС - доставка на услуга с място на изпълнение извън територията на България. Нямате задължение да подавате допълнителна информация по отношение на тази фактура. Единственото специфично е, че трябва да посочите данъчната основа по тази фактура в колона 23 в Дневник продажби.

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->