Валя  Славчева Валя Славчева счетоводител

Ежемесечно подновяване на граждански договорНаш клиент желае да назначи свой служител, с когото има сключен безсрочен трудов договор и на граждански договор към същото дружество за изпълнение на дейности извън тези, които са по трудовия договор. Гражданският договор ще се сключва всеки месец за една и съща дейност, с едно и също възнаграждение.

Въпросите, които възникват са следните:

1. Има ли законова пречка гражданският договор да бъде сключен?

2. Има ли ограничение за срока, за който такъв договор може да бъде сключван?

3. Ако се сключи граждански договор с лицето и съответно се начисляват осигуровки и данъци след приспадане на необходимо-присъщите разходи в размер на 25%, има ли опасност този договор да бъде приравнен на трудов договор за целите на ЗДДФЛ и КСО, което би довело до други размери на данъците и осигуровките?Отговори

  • Здравейте,

    В случай че дейностите, които искате да изпълнява лицето, са типично трудови дейности, за които се определя работно място, работно време и работодателска власт, то моето мнение е, че такъв "граждански" договор лесно може да бъде приет за прикрит трудов договор, което би довело не само до други размери на данъци и осигуровки, но и до санкции за едно от най-тежките нарушения на Кодекса на труда, а именно - допускане на работа на лице без сключен трудов договор.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->