ИРИНА  ГРИГОРОВА ИРИНА ГРИГОРОВА счетоводител

Необходими документи при сключване на граждански договорЗдравейте,

Престои сключване на граждански договор с безработно лице за срок 15 календарни дни, място на изпълнение на договора - страна от ЕС. Какви документи трябва да представи лицето (свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, доплом и други документи, както при сключване на Трудов договор)?

Дължат ли се командировъчни за времето на изпълнение на задълженията?Отговори

  • Здравейте,

    Гражданския договор не се сключва по реда на Кодекса на труда, поради което не е подчинен на трудовия закон. В тази връзка, документите, които лицето трябва да представи, могат да бъдат свободно уговорени в договора.
    Относно командировъчните - Гражданският договор се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите за извършването на определена работа (Изработка или поръчка), като в него следва да са договорени правата и задълженията на двете страни. В случай, че в договора е определено, че изпълнителят ще извърши договореното за сметка на възложителя, то няма пречка, направените от изпълнителя разходи, да бъдат възстановени от възложителя.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->